Takster

Takster private

Jeg har ikke overenskomst med Sygesikringen. Der er flere måder at finansiere behandlingen på.

1: Egenbetaling

Konsultation (par, familie)                               1200,- kr. 90 min
Konsultation (individuel samtale)   950,- kr. 45 min.
E-mailkonsultation:   250,- kr. 15 min.
Telefonkonsultation:   250,- kr. 15 min.
Udfærdigelse af skriftlig rapport   600,- kr. pr. time ca. 3 timer
Ved udeblivelse eller afbud senere end kl. 9 på dagen for konsultationen betales 500,- kr.  

2: Sygesikringsgruppe 2.

Sygesikringens Gruppe 2 patienter har frit lægevalg af praktiserende læger/speciallæger. Det er kun barnet eller den unge, der skal skifte fra sygesikringsgruppe 1 til 2. Familien betaler til klinikken og kan efterfølgende få refunderet hele eller dele af beløbet, når de indleverer faktura til Borgerservice. Vær opmærksom på at man kan få øgede udgifter til andre lægebesøg i gruppe 2.

Kontakt Borgerservice for yderligere oplysninger. Du kan læse mere om sygesikringsgrupper og skift her: www.borger.dk. Du kan læse mere om takstkort for børne- og ungdomspsykiatrisk behandling her: www.laeger.dk

3: Sundhedsforsikring:

Hvis man har tegnet en sundhedsforsikring, vil ens barn ofte være dækket i samme omfang som en selv, indtil barnet fylder 21 år. Det anbefales at tage kontakt til forsikringsselskabet for at få oplyst om forsikringen dækker undersøgelse/udredning og behandlingsforløb, samt at indhente betalingstilsagn.

4: Sygeforsikringen danmark:

Hvis du er gruppe 2 medlem af Danmark gives tilskud til speciallægebehandling

Takster - offentlige og private instanser og institutioner

Konsultation/supervision 1500,- kr.               60 min. 
Patientundersøgelse 1800,- kr.             60 min.
Udfærdigelse af udtalelser m.m.   800,- kr.                             60 min. 
Køretid: pr. påbegyndt time ud over 1 time   600,- kr.              
Kørsel: kilometertakst svarende til gældende takster for staten                              
Lisbeth Sandal Kortegaard | Olaf Rudes Vej 21, 8270 Højbjerg  | Tlf.: +45 42 30 11 96