Konsulentopgaver

Jeg har stor erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Som speciallæge har jeg været konsulent for en række kommunale, regionale og private institutioner der arbejder med børn, unge og unge voksne med diagnosticerede psykiatriske tilstande eller mistanke herom. Jeg har erfaring fra mange komplicerede og fastlåste forløb, der omfattede alvorlig omsorgssvigt, misbrug, psykisk syge forældre, ”lukkede familier” og langvarig skolevægring. Gennem mit arbejde i flere offentlige instanser har jeg særlig indsigt i de juridiske forhold, der gør sig gældende i arbejdet med børn, unge og familier.

Jeg kan tilbyde følgende ydelser :

  • Børne- og ungdomspsykiatrisk konsulent i enkeltsager
  • Konsulent med inddragelse af patienter og pårørende og personale
  • Løbende supervision af personalegrupper
  • Patientundersøgelser
  • Udtalelser på baggrund af skriftligt materiale

Kontakt Solvang

Saralyst Allé 57
8270 Højbjerg
Tlf. +45 42 30 11 96
Lisbeth Sandal Kortegaard | Olaf Rudes Vej 21, 8270 Højbjerg  | Tlf.: +45 42 30 11 96