Formidling

Jeg har stor erfaring med mundtlig og skriftlig formidling både til faggrupper og privatpersoner. Jeg har undervist medicinstuderende, kommende speciallæger og andre faggrupper. Jeg har været aktivt engageret i undervisningstilrettelæggelse. Jeg har holdt foredrag på dansk og engelsk for privatpersoner, faggrupper og beslutningstagere. Jeg har skrevet artikler for både private målgrupper og faggrupper på dansk og engelsk.
 
De emner jeg især har beskæftiget mig med har været:
 • Børne- og ungdomspsykiatriske tilstande – traditionelle og kritiske forståelser
 • Børne- og ungdomspsykiatriens historie og udvikling
 • Psykofarmakologisk behandling – fordele og ulemper
 • Betydningen af netværks- og brugerinddragelse
Jeg formidler gerne til personalegrupper, borgergrupper, blandede grupper, beslutningstagere med flere. Formidlingen kan ske i form af:
 • Forelæsninger
 • Uddannelses- og temadage
 • Uddannelsesforløb
 • Deltagelse i paneldiskussioner
 • Andet

Min baggrund

Hvem er jeg, lidt om min baggrund:
 • Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 1999
 • Ph.d. grad 2001 (Titel på afhandling: Arvelighed af anorexia nervosa
 • Speciallæge/overlæge fra 1999 til 2014 på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinge
 • Klinisk lektor Københavns Universitet 2001-200
 • Børnesagkyndig ved Ankestyrelsen 2009 (fortsat)
 • Medlem af Adoptionsnævnet 2004-12
 • Lægeligt medlem af adoptionssamrådet i Statsforvaltningen fra 2014
Kontakt mig på:
Mail: lk@solvang-bup.dk
Tlf: +45 42 30 11 96
Lisbeth Sandal Kortegaard | Olaf Rudes Vej 21, 8270 Højbjerg  | Tlf.: +45 42 30 11 96