Udredning

For at kunne give den bedst mulige behandling er det nødvendigt at indlede med en udredning. For barnet, den unge og familien hjælper udredningen til at forstå de udfordringer og vanskeligheder de står med. En udredning sammensættes individuelt i henhold til gældende retningslinjer.

En udredning kan bestå af:

 • Samtaler med barnet, den unge og familien
 • Observation af barnet og af samspillet mellem barn og familie
 • Supplerende spørgeskemaer ved behov
 • Indhentning af oplysninger fra skole, daginstitution med flere
 • Lægeundersøgelse (højde, vægt, blodtryk, puls med mere)
 • Eventuelle andre undersøgelser ved behov

Diagnose

En lægelig undersøgelse afsluttes altid med en diagnose. Såfremt der ikke kan konstateres nogen egentlig sygdom, vil diagnosen vise dette.
 
Her er nogle vigtige punkter:
 • Diagnoser bruges af læger og andre til at kommunikere om patientens tilstand
 • Diagnoser beskriver patientens tilstand, men forklarer ikke noget om årsagerne
 • Diagnoser vil aldrig kunne forklare patientens samlede ressourcer og udfordringer
 • Diagnoser er øjebliksbilleder, og skal løbende revurderes og fjernes ved behov

Behandling

Formålet med en behandling er at hjælpe barnet, den unge og familien til at mestre de udfordringer og vanskeligheder, de står med. Familiens egne kompetencer og ressourcer skal findes og mobiliseres. Mange vanskeligheder vil være af forbigående karakter. Ved varige vanskeligheder vil det oftest være muligt at mobilisere ressourcer i familien og netværket, der kan kompensere for vanskelighederne.
 
Behandlingen kan sammensættes af:
 • Familiesamtaler, forældresamtaler og samtaler med barnet eller den unge
 • Hjemmeøvelser
 • Netværksmøder med det private og offentlige netværk
 • I enkelte tilfælde vil supplerende medikamentel behandling komme på tale
 • Mulighed for revurdering af allerede iværksat behandling med psykofarmaka
Lisbeth Sandal Kortegaard | Olaf Rudes Vej 21, 8270 Højbjerg  | Tlf.: +45 42 30 11 96